menu
close
627 ELEKTRİK, yurtiçi ve yurtdışı taahhüt işleri yüklenmek üzere 19 Ocak 2007’de kurulmuş olup, ihtisas alanı Alçak Gerilim ve Orta Gerilim çözümleri olan, kuvvetli ve zayıf akım elektrik iç ve dış tesisat taahhüt ve uygulama şirketidir.
627® Elektrik Mekanik İnşaat Menu

İletişim

Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. Maden İş Merkezi No: 7/2 Üsküdar 34662
İstanbul Türkiye

E-Posta:
info@627.com.tr
pin_drop Google Maps

627 Elektrik Mekanik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA İZİN FORMU

Bu izin formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması (6698 Sayılı Kanun) ile düzenlenen gerçek - tüzel kişi veya işletmelerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi, depolanması ve paylaşımı kapsamında tarafınız ile mevcut iş sözleşmenizin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak hazırlanmıştır.

Yapılan ticari faaliyetler nedeniyle, müşterilerimiz, potansiyel müşteri adaylarımız, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz v.b. taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, sistemlere ve tesislere ait çizimler ve hesaplar, proje hizmetlerimizin içeriği; Bu sistemlerin hepsini veya bir kısmını yapı cinsine, kullanım amacına göre geçerli standartlar, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, işverenin isteklerini de dikkate alarak projeler- planlar ve ilgili çizimlerle birlikte uygulama kararları ve operasyonel veriler, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi - alım satım, teklif -sipariş, sevk irsaliyesi, faturalar, iş sözleşmeleri ve benzeri yazılı ve görsel belgeler dahilinde kayıt altına alınmaktadır

Bu izin formu; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde şirketinizin; Türkiye’de mukim olan, kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla, yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.