menu
close
627 ELEKTRİK, yurtiçi ve yurtdışı taahhüt işleri yüklenmek üzere 19 Ocak 2007’de kurulmuş olup, ihtisas alanı Alçak Gerilim ve Orta Gerilim çözümleri olan, kuvvetli ve zayıf akım elektrik iç ve dış tesisat taahhüt ve uygulama şirketidir.
627® Elektrik Mekanik İnşaat Menu

İletişim

Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. Maden İş Merkezi No: 7/2 Üsküdar 34662
İstanbul Türkiye

E-Posta:
info@627.com.tr
pin_drop Google Maps

KALİTE POLİTİKAMIZ;

627 ELEKTRİK MEKANİK İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.nde,

Vizyonumuz

Elektrik uygulamaları alanında, pazar payımızı sürekli olarak genişletmek, gelişim ve değişim anlayışımızla, ürün ve hizmet kalitesine kattığımız değerlerle, sektöründe lider, takdir edilen bir firma ve marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektir.

Misyonumuz

Elektrik uygulamaları alanında, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarının farkında olmak, artan taleplerini karşılarken, kaliteli çözümler üretmek, değerlerimizi etkin kullanarak, dürüst çalışmaya özen göstermek, müşterilerimizin yatırım ve projelerine değer katmak, memnuniyetlerini ve devamlılıklarını sağlamaktır.

Stratejilerimiz

Misyonumuz doğrultusunda faaliyet gösterdiğimiz Elektrik Taahhüt hizmetleri sektöründe standartlarını yukarı çekecek müşteri memnuniyeti anlayışı ile sürdürülebilir kalite, saygınlık ve sektörel liderliği sağlamak üzere yapılandırır ve Ana stratejimiz; Müşterilerimize güvenilir, ekonomik ve yüksek kalitede hizmet sunmaktır.

Hedeflediğimiz Kaliteye ulaşmak için,

• 627 Elektrik olarak, Kalite Yönetim Sistemi konusunda, sorumluluk sahalarımızda, ülkenin yasal düzenlemelerine, uluslararası standartlara,yönetmelik ve mevzuatlara ve tüm etik kurallara uyarak, sistematik ve yaratıcı yönetim yaklaşımları benimsemeyi ve bunları sürekli iyileştirmeyi,

• Saha çalışmalarımızın tüm aşamalarında hatasız işçilik, üstün kalite, uygun maliyet ve yüksek verimliliğe ulaşmayı,

• Kalite çalışan katılımıyla gelişeceği prensibiyle, çalışma performanslarımızı zincirleme sorumlulukla takip etmeyi,

• Çalışanlarımızda öncelikle sahiplik duygusu, faaliyetlerinde sürekli iyileştirme düşüncesi, sorumluluk almaya hazır, işini seven başarılı bireyler olmayı teşvik ederek ihtiyaç duyulan sürekli ve bilinçli bir eğitim programıyla gelişimini ve motivasyonunu sağlamayı,

• Müşteri memnuniyeti prensibi ile, sürekli kendini geliştirmeyi hedefleyen bir kuruluş olarak,müşteri ihtiyaçlarını zamanında ve istenilen şekilde karşılamayı,

• Müşterilerimizden gelen şikayetleri izlenebilir bir yapı ile inceleyip şikayeti çözüm sağlanıncaya kadar etkili ve verimli şekilde takip etmeyi,

Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip, Yönetim Sistemlerinin tüm şartlarına uyarak sürekli olarak iyileşmeyi ve iyileştirmeyi amaç olarak benimsedik.

Genel Müdür
İhsan Mehmet OĞRALI
25.06.2016 (R04)

ÇEVRE POLİTİKAMIZ;
627 ELEKTRİK MEKANİK İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.nde,

Elektrik uygulamaları alanında, Elektrik Taahhüt işleri faaliyetlerini gerçekleştiren firmamız ürünlerini/ hizmetlerini, ulusal ve uluslararası pazara sunan bir kuruluş olarak;

• Gelecek nesillerimize yaşanabilir bir çevre ve kullanılabilir doğal kaynak bırakmayı,

• Biyolojik çeşitliliği ve ekosistemin korunmasına katkı sağlamayı ,

• Çevre kirliliğini önlemeyi,

• Çevre konusunda başarıya ulaşmak, tüm çalışanlarımızı bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimler verilerek çevre koruma konusunda bilinçlendirmeyi ,

• Acil durumlara karşı yapılması gerekenler konusunda çalışanlarımızı eğiterek acil durumlara hazırlıklı olmayı,

• Şeffaflık ve gönüllülük ilkeleri çerçevesinde, ilgili tüm taraflarla (çalışanlar, resmi makamlar, komşular…), firmamızın kuruluş içi çevre performansları hususunda iyi bir diyalog ve haberleşme sistemi tesis edilerek, sürekliliği sağlamayı,

• Yürürlükteki yasal gereklilikleri ve diğer şartları yerine getirmeyi,

• Çevre yönetim sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen sürekli iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamayı ve yürütmeyi,

• Çevreye saygı ve bilinçlendirme çalışmalarını sürekli kılmayı,

• Kazasız hizmet için , çalışan temsilcilerinin katılımı ile çevre geliştirme ekibi olarak yönetimin gözden geçirmesi toplantıları ile çalışma ortamlarını güvenli, sağlıklı ve çevreye duyarlı hale getirmeyi,

• Hizmetimiz sırasında ortaya çıkan atıkları azaltarak, geri dönüşümü ile yeniden değerlendirilmesini sağlamayı, yıllık hurda satış miktarını hizmet miktarına göre altında tutmayı

Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimini sağlamayı taahhüt ederiz.

Genel Müdür
İhsan Mehmet OĞRALI
25.06.2016 (R05)

İSG POLİTİKAMIZ;
627 ELEKTRİK MEKANİK İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.nde,

• 627 Elektrik olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri konusunda, sahalarımızda ülkenin yasal düzenlemelerine, uluslararası standartlara, yönetmelik ve tüm etik kurallara uyarak, sistematik ve yaratıcı yönetim yaklaşımları benimsemeyi ve bunları sürekli iyileştirme prensibi ile tüm çalışanlarımızın da katılımı ile yapımızı daha güçlü kılacak çalışmaları gerçekleştirmeyi,

• Tüm koruyucu önlemlere rağmen olabilecek iş kazalarının ve mesleki hastalıkların etkisini en aza indirmeyi ve sağlık kuruluşlarında tedavi için en üst düzeyde takibini sağlamayı,

• Yöneticilerimiz, kendi yönetimlerinde veya kontrollerinde olan tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin ve sorumluluğunun takibini sağlamayı, • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için tüm operasyonlarımızdan, yeni ürün, proses ve mühendislik değişimlerinden kaynaklanan riskleri belirleyip değerlendirilmesini, yapılan çalışmalarla bu risklerin elimine edilmesini veya kabul edilebilir seviyeye getirilmesini,

• Tüm çalışanlarımıza bilgilendirme ve eğitim programları aracılığı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında uygun beceri ve etkinliklerin kazandırılmasını

• Acil durum doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak için yılda 1 defa tatbikat yapılmasını

• Tehlikelerimizi tespit etmek ve tespit edilen riskleri değerlendirmek en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için kaynak ayırmayı, çalışmaları yürüterek risklerin olasılık ve etkilerini düşürmeyi

627 Elektrik; Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul ederek, tüm çalışmalarında güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

Genel Müdür
İhsan Mehmet OĞRALI
25.06.2016 (R05)